Manufaktura – Muzeum Fabryki

Termin realizacji

2002 – 2007

Klient

APSYS Polska
Termin realizacji
2002 – 2007
Klient
APSYS Polska
manufaktura_na stronę

Opis projektu

Manufaktura powstała na terenie zabytkowej fabryki Izraela Poznańskiego. Francuski inwestor (firma Apsys) już na etapie koncepcji przeprowadził badania oczekiwań mieszkańców miasta. Okazało się, że łodzianie są emocjonalnie związani z fabryką i oczekują, że w planowanym obiekcie znajdzie się miejsce na muzeum jej historii. Badania wykazały także, że społeczność lokalna jest nieufna wobec zagranicznego inwestora, nie wierzy w to, że zaproponuje on coś więcej niż centrum handlowe i że będzie potrafił z szacunkiem odnieść się do historii. Kampania informacyjna miała na celu wzbudzenie zaufania łodzian do firmy Apsys i projektu Manufaktura, zmniejszenie lęków poprzez ukazanie szacunku inwestora dla miejsca i jego historii, zaspokojenie oczekiwań mieszkańców i stworzenie wspólnych celów.

Efekty

Kilkuletnie działania public affairs związane z Muzeum Fabryki przyniosły wiele korzyści. Osiągnięty został cel zbudowania zaufania mieszkańców Łodzi do Manufaktury. Badania przeprowadzone na początku i w trakcie realizacji inwestycji wykazały przejście z postawy przeciwnej do prawie całkowitego poparcia łodzian. Obecnie Muzeum wskazywane jest jako element budzący pozytywne emocje, a dla wielu przedstawicieli lokalnej społeczności – dowód na to, że Manufaktura spełnia swoje obietnice. Za realizację kampanii informacyjnej agencja otrzymała nagrodę Złoty Spinacz 2007 w kategorii Public Affairs & Lobbing.

Opis projektu

Manufaktura powstała na terenie zabytkowej fabryki Izraela Poznańskiego. Francuski inwestor (firma Apsys) już na etapie koncepcji przeprowadził badania oczekiwań mieszkańców miasta. Okazało się, że łodzianie są emocjonalnie związani z fabryką i oczekują, że w planowanym obiekcie znajdzie się miejsce na muzeum jej historii. Badania wykazały także, że społeczność lokalna jest nieufna wobec zagranicznego inwestora, nie wierzy w to, że zaproponuje on coś więcej niż centrum handlowe i że będzie potrafił z szacunkiem odnieść się do historii. Kampania informacyjna miała na celu wzbudzenie zaufania łodzian do firmy Apsys i projektu Manufaktura, zmniejszenie lęków poprzez ukazanie szacunku inwestora dla miejsca i jego historii, zaspokojenie oczekiwań mieszkańców i stworzenie wspólnych celów.

Efekty

Kilkuletnie działania public affairs związane z Muzeum Fabryki przyniosły wiele korzyści. Osiągnięty został cel zbudowania zaufania mieszkańców Łodzi do Manufaktury. Badania przeprowadzone na początku i w trakcie realizacji inwestycji wykazały przejście z postawy przeciwnej do prawie całkowitego poparcia łodzian. Obecnie Muzeum wskazywane jest jako element budzący pozytywne emocje, a dla wielu przedstawicieli lokalnej społeczności – dowód na to, że Manufaktura spełnia swoje obietnice. Za realizację kampanii informacyjnej agencja otrzymała nagrodę Złoty Spinacz 2007 w kategorii Public Affairs & Lobbing.

share on